Incasso

26 april 2012 Incasso

Indien uw debiteuren weigeren uw factuur (op tijd) te voldoen, zal dit u veel tijd en energie kosten. Deze tijd en energie besteedt u waarschijnlijk liever aan andere werkzaamheden. Vermeer Schutte & Musen kan uw gehele debiteurenportefeuille of slechts een enkele factuur snel en efficiënt voor u incasseren.

Afhankelijk van uw wensen kan op maat een incasso traject worden opgesteld, waarbij wij met ons kennis en kunde u op de juiste wijze kunnen adviseren. Of het nu gaat om een groot aantal vorderingen of slechts een enkele, om kleine bedragen of juist hele grote. In samenspraak met u kan elke incassotraject worden opgesteld. Hierbij zullen we altijd trachten uw cliëntrelatie niet onnodig te verstoren.

Het traject dat Vermeer Schutte & Musen bewandelt bij een incasso-opdracht is als volgt. Na ontvangst van de opdracht wordt de debiteur per brief aangemaand de vordering binnen vijf dagen te betalen. De rente en de buitengerechtelijke incassokosten worden doorberekend aan uw debiteur.

Mochten wij naar aanleiding van de aanmaning geen betaling of reactie ontvangen, zullen wij trachten telefonisch en/of per e-mail contact op te nemen met uw debiteur.

Als de debiteur niet binnen de gestelde termijn heeft betaald of zijn/haar betalingsafspraken niet nakomt, zal tot dagvaarding worden overgegaan. Van te voren bekijken wij natuurlijk of er voldoende verhaalsmogelijkheden zijn. Wij stellen de dagvaarding op en de deurwaarder betekent deze aan uw debiteur op diens adres. Vervolgens staan onze juristen u bij in de procedure voor de rechter. Nadat de rechter uitspraak heeft gedaan, ontvangen wij het vonnis.

Het vonnis waarin debiteur wordt veroordeeld, overhandigt de deurwaarder als ambtelijk stuk aan uw debiteur, met daarbij een bevel tot naleving van het vonnis.

Indien de debiteur niet binnen de gestelde termijn tot naleving van het vonnis overgaat, zal worden overgegaan tot executie van het vonnis. Zonodig door middel van het leggen van beslag op het inkomen, huis, inboedel of andere vermogensbestanddelen van uw debiteur.

Van eerste aanmaning tot executieverkoop. Vermeer Schutte & Musen zal altijd de noodzakelijke maatregelen treffen.

Wij bieden u hierbij de mogelijkheid om zeven dagen per week, 24 uur per dag uw dossiers online te raadplegen. U bent zodoende altijd op de hoogte van de stand van zaken in uw dossier.

Actualiteiten

Faillissementsincasso voor curatoren

16 maart 2018   Uitbreiding dienstverlening richting curatoren in een faillissement   Als curator behartigt…

lees verder »

Hoge Raad stelt nieuwe eisen aan ‘veertiendagenbrief’

16 december 2016

De ‘veertiendagenbrief’ is de brief die een schuldeiser aan…

lees verder »

Incasseren 2.0

23 oktober 2016 Incasseren 2.0 De samenleving verandert en Vermeer Schutte & Musen verandert…

lees verder »

Snel betaald krijgen door een duidelijke factuur

7 november 2014 Snel betaald krijgen door duidelijke factuur! Het betaalgedrag van…

lees verder »

Contactgegevens

Gerechtsdeurwaarderskantoor
Vermeer Schutte & Musen
Middenweg 166a Postbus 15
1782 BL Den Helder 1780 AA Den Helder
T 0223 62 71 41
F 0223 62 12 46
E info@vermeerschuttemusen.nl
Voeg toe aan adresboek

Routebeschrijving

Klik op de kaart voor de route

7ads6x98y