Tarieven

Bij de uitvoering van onze werkzaamheden zullen de kosten, voor zover mogelijk, op uw schuldenaar worden verhaald.

Deze kosten zijn te onderscheiden in:

1. Incassokosten
De vergoeding voor incassokosten wordt berekend als percentage van het verschuldigde bedrag, waarbij het percentage trapsgewijs lager wordt naarmate de vordering hoger wordt. Over de eerste € 2500,- van de vordering mag de vergoeding voor de incassokosten maximaal 15% van de hoofdsom bedragen. Over de volgende € 2500,- van de vordering bedraagt de vergoeding maximaal 10%. Vervolgens geldt dat de vergoeding voor de incassokosten ten hoogste 5% over de volgende € 5000,- van de vordering bedraagt. Over de volgende € 190.000,- van de vordering mag maximaal 1% als vergoeding voor incassokosten worden berekend. Daarbij geldt ook een minimumbedrag voor de vergoeding van incassokosten van € 40,-.

2. Ambtshandelingen
Voor de door de gerechtsdeurwaarder te verrichten ambtshandelingen bestaan vaste tarieven. Deze tarieven zijn vastgelegd in het ‘Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders’ (Btag) en worden jaarlijks geïndexeerd.

Ambtshandeling Bedrag in euro’s
Dagvaarding 76,17
Betekening titel 73,31
Betekening diverse beslagen 64,49
Beslag roerende zaken 100,18
Beslag safeloket 134,53
Gerechtelijke inbewaringgeving 206,46
Aanplakking 75,36
Executoriale verkoop 263,73
Beslag op rechten 198,25
Beslag op aandelen op naam 217,61
Beslag op periodieke betalingen 113,63
Beslag op niet-periodieke betalingen 159,64
Verdeling enkelvoudig derdenbeslag 9,71
Verdeling samenlopend derdenbeslag 15,44
Beslag tot afgifte roerende zaken 99,45
Beslag onroerende zaken 137,65
Aanzegging overname executie onroerende zaken 70,82
Beslag onder schuldeiser zelf 132,92
Executie tot afgifte roerende zaken 231,25
Ontruiming roerende zaken 197,04
Beslag op schepen 303,42
Beslag op luchtvaartuigen 303,42
Gijzeling 229,02
Betekening faillissementsoproeping 60,26
Diverse aanzeggingen bij exploot 60,26
Beslag tot verhaal van alimentatie 100,18
Verklaring opheffing beslag onroerende zaak 49,12
Per beslag vanaf derde cumulatief beslag 5,74

 

Bovenstaande tabel is niet volledig. Voor het volledige Btag tarief kunt u contact opnemen met ons kantoor of kijken op tarieven ambsthandelingen

3. Griffierecht
Bij een gerechtelijke procedure wordt door de rechtbank griffierecht geheven als bijdrage in de kosten van de rechtspraak.

tarieven griffierecht


4. Algemene voorwaarden

algemene voorwaarden

 

 

Contactgegevens

Gerechtsdeurwaarderskantoor
Vermeer Schutte & Musen
Middenweg 166a Postbus 15
1782 BL Den Helder 1780 AA Den Helder
T 0223 62 71 41
F 0223 62 12 46
E info@vermeerschuttemusen.nl
Voeg toe aan adresboek

Routebeschrijving

Klik op de kaart voor de route

7ads6x98y