Beslag op inkomsten

Hoe werkt een beslag op inkomsten (loon of uitkering)

De gerechtsdeurwaarder mag aan de werkgever of de uitkerende instantie schriftelijk vragen of zij betalingen verricht aan de schuldenaar. De werkgever of uitkerende instantie is verplicht op deze vragen te antwoorden.

Wanneer een schuldenaar niet tot betaling overgaat, kan de gerechtsdeurwaarder vervolgens op verzoek van een schuldeiser beslag leggen op het loon of de uitkering van een schuldenaar. De werkgever of de uitkerende instantie is vanaf dat moment verplicht een deel van het loon of de uitkering aan de gerechtsdeurwaarder uit te betalen.

Tezamen met het beslagexploot ontvangt de werkgever of uitkerende instantie een vragenlijst. Deze lijst dient ingevuld te worden en aan de gerechtsdeurwaarder te worden geretourneerd. Indien dit niet gebeurt bestaat de kans dat de werkgever of uitkerende instantie zelf aansprakelijk wordt gesteld voor de vordering waarvoor beslag is gelegd.

Beslagvrije voet

Bij een beslag op inkomsten geldt een zogenaamde beslagvrije voet. Dit is het minimum inkomen waar de schuldenaar recht op houdt. De hoogte hiervan is onder andere afhankelijk van de gezinssituatie van de schuldenaar en een eventueel inkomen van de partner. Onder het beslag valt tevens het vakantiegeld, eventuele bonussen en een dertiende maand. Onkosten vergoedingen vallen niet onder het beslag. Bepaalde woon- en zorgkosten kunnen de beslagvrije voet verhogen. Om in aanmerking te komen voor verhoging van de beslagvrije voet, dient de  schuldenaar zijn inkomsten en uitgaven aan de gerechtsdeurwaarder op te geven. De vastgestelde beslagvrije voet zal vervolgens (opnieuw) worden beoordeeld.

Een berekening van de beslagvrije voet kunt u hier zelf maken. Indien u van mening bent dat de beslagvrije voet niet juist is vastgesteld, dient u dit zo snel mogelijk aan de gerechtsdeurwaarder door te geven.

Voor het opgeven van de inkomsten en uitgaven kan gebruik worden gemaakt van het daarvoor bestemde formulier op deze website.

 

loonbeslag

Contactgegevens

Gerechtsdeurwaarderskantoor
Vermeer Schutte & Musen
Middenweg 166a Postbus 15
1782 BL Den Helder 1780 AA Den Helder
T 0223 62 71 41
F 0223 62 12 46
E info@vermeerschuttemusen.nl
Voeg toe aan adresboek

Routebeschrijving

Klik op de kaart voor de route

7ads6x98y