Gerechtsdeurwaarders

De gerechtsdeurwaarders van Vermeer Schutte & Musen doen meer dan het uitbrengen van dagvaardingen of het leggen van beslagen. Naast deze alom bekende taken van de gerechtsdeurwaarder kunnen wij u een groot scala aan diensten aanbieden.

Doordat een gerechtelijke procedure wordt gestart, kan de deurwaarder een bezoek brengen aan uw debiteur en hem door middel van een zogenaamd sommatie-exploot ingebreke stellen en tot betaling sommeren. Hierbij zal tevens door de deurwaarder een inschatting worden gemaakt van de situatie ter plaatse en zullen de verhaalsmogelijkheden worden onderzocht.

Bij geplande bouw- of sloopwerkzaamheden kan door middel van een bouwexploot - voorafgaande aan de werkzaamheden – de wederpartij voor eventuele schade aansprakelijk worden gesteld. In een schadeprocedure kan dit exploot als bewijs dienen. Ook als opdrachtgever van bouwwerkzaamheden kunt u middels een bouwexploot voorkomen dat onredelijke claims tegen u worden ingediend.

Een proces-verbaal van constatering is een vaststelling door de gerechtsdeurwaarder van hetgeen hem op een bepaald moment en op een bepaalde plaats uit eigen waarneming bekend wordt. Deze waarneming wordt vaak ondersteund met foto- en videomateriaal en in een proces-verbaal vastgelegd. Dit proces-verbaal kan in een gerechtelijke procedure als dwingend bewijs dienen.

Voordat in een gerechtelijke procedure een vonnis is gewezen, kunt u door de gerechtsdeurwaarder conservatoire maatregelen laten nemen. Op deze wijze worden uw rechten veilig gesteld door middel van een beslag op bijvoorbeeld banktegoeden of (on)roerende zaken.

Indien u er zeker van wilt zijn dat een bepaalde mededeling uw tegenpartij op een juridisch waterdichte manier bereikt, waarbij rekening wordt gehouden met opzeg- of verjaringstermijnen of andere wettelijk vereiste formaliteiten, kunt u deze mededeling door middel van een deurwaardersexploot door de gerechtsdeurwaarder laten betekenen. U kunt hierbij denken aan het opzeggen van een huurovereenkomst of het betekenen van een brief met belangrijke inhoud.

Voor een nadere uitleg over bovengenoemde of andere diensten kunt u te allen tijde geheel vrijblijvend contact opnemen met één van onze gerechtsdeurwaarders.

diensten-img3

Contactgegevens

Gerechtsdeurwaarderskantoor
Vermeer Schutte & Musen
Middenweg 166a Postbus 15
1782 BL Den Helder 1780 AA Den Helder
T 0223 62 71 41
F 0223 62 12 46
E info@vermeerschuttemusen.nl
Voeg toe aan adresboek

Routebeschrijving

Klik op de kaart voor de route

7ads6x98y