Hoge Raad stelt nieuwe eisen aan ‘veertiendagenbrief’

16 december 2016

De ‘veertiendagenbrief’ is de brief die een schuldeiser aan zijn schuldenaar moet sturen, voordat hij recht heeft op vergoeding van de incassokosten, welke gemaakt worden om zijn openstaande factuur te (laten) incasseren. Deze brief moet voldoen aan een aantal wettelijk  voorgeschreven formaliteiten.  De Hoge Raad heeft op 25 november jl. antwoord gegeven op een aantal vragen die bestonden over de  inhoud van deze ‘veertiendagenbrief’.

 

Wanneer vangt de 14-dagen termijn aan?

De Hoge Raad heeft beslist dat de 14-dagen termijn die de schuldenaar krijgt om alsnog – zonder incassokosten – te betalen, aanvangt de dag nadat de brief bij de schuldenaar is bezorgd. De formulering in uw brief :  ‘betaling binnen veertien dagen, welke termijn begint te lopen vanaf  2 dagen na dagtekening van deze brief’ is derhalve niet (meer) juist! Wij willen u uitdrukkelijk adviseren de juiste formulering van (de aanvang van) de 14-dagen termijn in uw brief op te nemen. Hierover kan dan geen discussie ontstaan in het geval wij uw vordering bij de rechter voorleggen!

Hieronder geven wij twee voorbeelden van een correct geformuleerde ‘veertiendagenbrief’.

Indien u btw-plichtig bent gebruikt u voorbeeldbrief 1.

Indien u niet btw-plichtig bent (o.a. particulieren) gebruikt u voorbeeldbrief 2.

 

Gevolgen van een deelbetaling

De Hoge Raad heeft bepaald dat de schuldenaar ook incassokosten verschuldigd is als hij binnen de 14-dagen termijn een deelbetaling heeft gedaan. Deze incassokosten dienen echter herberekend te worden over het bedrag dat ná de deelbetaling nog openstaat.

De volledige uitspraak van de Hoge Raad kunt u hier lezen. Een uitvoerige uitleg over de incassokostenwet en de ‘veertiendagenbrief’ leest u hier.

Als u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen heeft, dan horen wij dit uiteraard graag van u.

 

1. Voorbeeldbrief “14-dagen brief” zonder btw (u bent btw-plichtig)

De heer/mevrouw

Adressering

 

plaats, datum

 

Inzake: xxxx

 

Geachte heer/mevrouw,

Eerder verzochten wij u om onderstaande factuur te voldoen. Uit onze administratie blijkt dat deze factuur nog niet is voldaan. U bent in verzuim.

Factuurnummer(s):____________ d.d.­­­­­­­­­­­­­­­__________ €­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________.

Wij verzoeken u laatstgemeld bedrag binnen 14 dagen te voldoen.  De termijn van 14 dagen gaat in vanaf de dag nadat deze brief bij u is bezorgd.

Als u aan bovenstaande sommatie niet (tijdig) voldoet, zullen wij de vordering ter incasso uit handen moeten geven aan Gerechtsdeurwaarderskantoor Vermeer Schutte & Musen te Den Helder.

De Wet bepaalt dat in dat geval, naast de wettelijke (of: contractuele) rente, buitengerechtelijke incassokosten bij u in rekening mogen worden gebracht.

De hoogte van deze buitengerechtelijke incassokosten bedraagt €________.

Indien u vragen heeft over de vordering vernemen wij die graag.

Hoogachtend,

 

2. Voorbeeldbrief “14-dagen brief” met btw ( u bent niet btw-plichtig)

 

De heer/mevrouw

Adressering

 

plaats, datum

Inzake: xxxx

Geachte heer/mevrouw,

Eerder verzochten wij u om onderstaande factuur te voldoen. Uit onze administratie blijkt dat deze factuur nog niet is voldaan. U bent in verzuim.

Factuurnummer(s):____________ d.d.__________ €________.

Wij verzoeken u laatstgemeld bedrag binnen 14 dagen te voldoen.  De termijn van 14 dagen gaat in vanaf de dag nadat deze brief bij u is bezorgd.

Als u aan bovenstaande sommatie niet (tijdig) voldoet, zullen wij de vordering ter incasso uit handen moeten geven aan Gerechtsdeurwaarderskantoor Vermeer Schutte & Musen te Den Helder.

De Wet bepaalt dat in dat geval, naast de wettelijke (of: contractuele) rente, buitengerechtelijke incassokosten bij u in rekening mogen worden gebracht.

De hoogte van deze buitengerechtelijke incassokosten bedraagt €________.

Wij kunnen de btw over voornoemd bedrag niet verrekenen. Dit houdt in dat, als wij de incasso van deze vordering uit handen moeten geven, voormeld bedrag wordt verhoogd met een percentage

dat gelijk staat aan de te berekenen btw. Het bedrag aan btw bedraagt €________.

 

Indien u vragen heeft over de vordering vernemen wij die graag.

 

Hoogachtend,

 

 

 

 

 

 

Actualiteiten

Faillissementsincasso voor curatoren

16 maart 2018   Uitbreiding dienstverlening richting curatoren in een faillissement   Als curator behartigt…

lees verder »

Hoge Raad stelt nieuwe eisen aan ‘veertiendagenbrief’

16 december 2016

De ‘veertiendagenbrief’ is de brief die een schuldeiser aan…

lees verder »

Incasseren 2.0

23 oktober 2016 Incasseren 2.0 De samenleving verandert en Vermeer Schutte & Musen verandert…

lees verder »

Snel betaald krijgen door een duidelijke factuur

7 november 2014 Snel betaald krijgen door duidelijke factuur! Het betaalgedrag van…

lees verder »

Contactgegevens

Gerechtsdeurwaarderskantoor
Vermeer Schutte & Musen
Middenweg 166a Postbus 15
1782 BL Den Helder 1780 AA Den Helder
T 0223 62 71 41
F 0223 62 12 46
E info@vermeerschuttemusen.nl
Voeg toe aan adresboek

Routebeschrijving

Klik op de kaart voor de route

7ads6x98y